SPECJALISTYCZNE
PORADNIE
AKTUALNOŚCI

CHORY
KRĘGOSŁUP
Pielęgniarstwo to powołanie, praca pielęgniarki wymaga oddania, cierpliwości i troski.
Chory kręgosłup
BLOKADY DIAGNOSTYCZNE I TERAPEUTYCZNE

Pomagają w różnicowaniu zespołów bólowych, w obiektywnej ocenie lekowrażliwości, wspomagają rehabilitację, przerywają mechanizmy leżące u podłoża bólu przewlekłego.

Wskazaniem do wykonania blokady jest ból, utrzymujący się mimo leczenia lub gwałtowne zaostrzenie dolegliwości.

Stosowane w blokadach leki (np. 1-2% lidokaina, 0,25-0,5% bupivakaina) powodują przemijające zahamowanie przewodnictwa nerwowego.
Powtarzanie blokad, lekami miejscowo znieczulającymi, umożliwia przerwanie mechanizmów chronifikacji bólu. 
Sterydy używane w blokadach (np. metylprednizolon) przedłużają efekt przeciwbólowy i działają leczniczo.


TERMOLEZJA (RF - radio frequency thermolesion)

METODA ZWALCZANIA BÓLU PRZEWLEKŁEGO, polegająca na zastosowaniu prądu o odpowiedniej częstotliwości fal radiowych.

Termolezja charakteryzuje się wysoką skutecznością i niewielką liczbą efektów ubocznych. 
Zabieg trwa ok. godziny, nie wymaga znieczulenia ogólnego, po zabiegu pacjent musi przebywać w łóżku 2-5 godzin.

Zastosowanie tej metody może zapewnić pełne uśmierzenie bólu.